Индивидуална маркетинг подкрепа:

за стартиращ и 
малък бизнес 

Когато имате интересни продукти и идеи, в които вярвате и имате нужда от професионална помощ за Вашите първи маркетинг планове и дейности, с които да ги популяризирате

за среден и установен бизнес

Когато вече инвестирате  в маркетинг дейности и искате да ги направите по-ефективни и успешни, когато искате да получите и приложите знанията и практическия опит на големи международни компании

за Вашите партньори в бизнеса

Когато искате да предадете същността на маркетинг усилията си на Вашите партньори, агенции и под-изпълнители, за да обедините усилията си и да подобрите  ефективността в работата си